Vi hjälper företag med marknadsföring och kommunikation
med syfte att stärka och förmedla sitt arbetsgivarvarumärke.
Employer Branding
för företag

Employer Branding i sociala medier

Vi hjälper företag med Employer Branding, dvs marknadsföring och kommunikation med syfte att stärka och förmedla ert arbetsgivarvarumärke.

När man nyanställer idag är det oerhört viktigt att förmedla en bra och attraktiv bild av ens företagskultur och bild som arbetsgivare. Med vår hjälp attraherar ni fler och framför allt rätt typer av kandidater i samband med era platsannonser. Detta leder i sin tur till snabbare och effektivare rekryteringsprocess och på sikt till högre engagemang, nöjdare medarbetare och minskad personalomsättning.

Vi arbetar med Employer Branding via sociala medier där vi med hjälp av innehåll (content) förmedlar och lyfter de bästa egenskaperna med ert företag och arbetsplats.

Innehållet, som vi skapar i samråd mer er, kan t.ex. bestå av en kombination med intervjuer med befintliga anställda, presentation av projekt som ni arbetar med samt olika efter-jobbet aktiviteter som afterwork eller konferenser.

Innehållet marknadsförs sedan på digitala medier, främst Facebook och LinkedIn för att få en bra och relevant exponering mot rätta målgrupper.

Kontakta oss gärna för mer information gällande Empoyer Branding.

  • Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster!