E-posten är inte död

När vi är ute och träffar kunder brukar vi ofta komma i på e-postens betydelse i marknadsföringen. Kunderna brukar alltid bli förvånade när de får se och veta vilka resultat vi levererat med hjälp av e-postmarknadsföring. Majoriteten tror nämligen att den saknar effekt och knappt används av längre.

Genom att arbeta smart med content marketing, marketing automation och segmentering kan e-posten ha väldigt bra konvertering. Dessutom är det ett väldigt kostnadseffektivt sätt att marknadsföra sina produkter och tjänster då ni som företag redan har uppgifterna. Kontakta gärna oss om ni vill veta mer om e-postmarknadsföring.