Vi lär företag och marknadsavdelningar hur man på bästa sätt
använder sociala medier i sin dagliga verksamhet.
Skräddarsydda
företagsutbildningar

Hur fungerar egentligen marknadsföring i sociala medier?

Är ert företag nyfiket och intresserat av att ta reda på hur sociala medier fungerar, vilka möjligheter som finns och hur ni bäst lyckas med er marknadsföring?

På SocialVista erbjuder vi utbildningar och inspirerande föreläsningar om sociala medier där vi berör bl.a. följande ämnen:

  • Digitalisering
  • Annonsering på sociala medier
  • Skillnaderna på de olika plattformerna (Facebook, Instagram, LinkedIn och YouTube)
  • Vikten av rätt budskap och copy
  • Kundrelationer på sociala media
  • Mätningsmetoder, ROI, analyser, A/B testing och rapportering

Utbildningarna och föreläsningarna är baserade på våra egna erfarenheter från riktiga case. Vår målsättning är att ni efteråt ska ha bättre förståelse om sociala medier och dess möjligheter. Utbildningarna är unikt anpassade för varje företag och sker antingen i våra lokaler i centrala Stockholm eller plats hos er som kund.

  • Kontakta gärna oss för mer information om våra tjänster!